Studera energikonsumtionen i mer än 100 länder och regioner.
BP Statistical Review 2017
Kol Olja Gas
Kärnkraft Vattenkraft Alla
bbl ft m twh
mtoe J
konsumtion produktion
auto US världen
pdf
Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Svensk
Svensk översättning från J-G Hemming.